torsdag, maj 11, 2006

Minne av Ungernrevolten

I år är det femtio år sedan Ungernrevolten, en av de mest laddade händelserna under kalla kriget. Den tändande gnistan var en studentdemonstration i Budapest den 23 oktober 1956 där man krävde pressfrihet och oberoende från Sovjet.

Upproret spred sig som en löpeld över landet, och den ungerska regeringen ställde sig till slut på folkets sida. Ett kort tag såg det ut som om revolten hade lyckats och att Ungern skulle få råda över sitt eget öde. Men efter tolv dagar, den 4 november slogs upproret ned av sovjetiska trupper med full styrka. Tusentals dödades, tiotusentals sattes i fängelse och hundratusentals ungrare flydde landet, bland annat till Sverige. En del svenskar for ner och bidrog till att hjälpa de ungerska flyktingarna på plats i Österrike genom Internationella Röda korset.

Ungernrevolten är ett påtagligt levande minne för många svenskar och ungrare, men den lilla människans kamp för demokrati och mod inför en totalitär stat måste bevaras och återberättas. Här har bl.a. museerna ett stort ansvar.Idag har jag frågat Leif Pagrotsky om hur han vill uppmärksamma femtioårsminnet av Ungernrevolten.