fredag, juni 09, 2006

OS i Kina förpliktigar

Kina bryter konstant mot de mänskliga rättigheterna. Men jag vill inte ha en bojkott av OS. Jag anser istället att OS kan bli ett utmärkt tillfälle att sätta än tydligare fokus på Kinas regim och myndigheter vad gäller bristen på respekt för alla kinesers medfödda mänskliga fri- och rättigheter. Det förutsätter ett konsekvent och unisont tryck från världens demokratiska krafter. Här har Sverige, och inte minst EU, ett stort moraliskt ansvar.

Budskapet till regimen i Peking är solklart: Ni har inte fått glädjen at arrangera OS 2008 som en belöning för ert arbete med de mänskliga rättigheterna. OS förpliktigar er att förändras. Vi kommer att hålla ögonen på er under kommande år, även efter det att den olympiska elden har lämnat Kina.