måndag, maj 15, 2006

Inför en boendegaranti!

I valet 2002 lovade regeringen 10 000 nya platser inom särskilt boende. Resultatet? En minskning med 15 152 platser. Regeringens utspelspolitik i valrörelsetider förskräcker.
Sedan socialdemokraterna återkom till makten 1994 har nästan 30 000 platser försvunnit inom äldreomsorgen. Ny statistik från Boverket visar att nästan 40 procent av alla kommuner har brist på särskilda boenden eller kommer att få brist om inte en utbyggnad sker de närmaste två åren.

Även i Skaraborg har många platser inom äldreomsorgen försvunnit. År 1998 bodde 28 procent av alla Falköpingsbor som var äldre än 80 år i ett särskilt boende. Sex år senare var det endast 23,4 procent som fick en plats. I Lidköping bodde 23 procent av alla över 80 år på ett särskilt boende år 1998, år 2004 endast 14,7 procent.

Allt fler äldre tvingas att bo kvar hemma. Men det är långt ifrån säkert att den gamla, sjuka och ensamma människan vill bo kvar i det egna hemmet. Många tvingas till ensamhet, isolering och otrygghet. Mycket tyder också på att tunga vård- och omsorgsbehov inte kan tillgodoses lika bra i det egna hemmet som på det särskilda boendet.

För att få bukt med problemen vill Kristdemokraterna införa en boendegaranti. Den innebär att alla personer över 85 år, som så önskar, ska garanteras ett anpassat boende. Boendegarantin ska vara ett kommunalt ansvar, men med stöd av statliga åtgärder. Detta satsar vi 1 miljard kronor på i vår senaste budget.