fredag, maj 12, 2006

Kristdemokraterna höjer garantipensionen

De sämst ställda pensionärerna har under en lång följd av år haft den sämsta ekonomiska utvecklingen. Vi kristdemokrater tycker att dessa pensionärer nu har fått stå tillbaka på tok för länge. En kraftig höjning av garantipensionen måste därför ske! Därför finansierar vi i vårt budgetalternativ en höjning av garantipensionen med 853 kronor per månad så att den som lägst ska kunna uppgå till 7 900 kronor per månad.

Därutöver föreslår Kristdemokraterna att grundavdraget för alla pensionärer höjs med 5000 kronor per år vilket innebär en inkomstförstärkning med 1 500 kronor per år eller 130 kronor per månad.