tisdag, juni 13, 2006

Möte med Persson och EU-nämnden

Idag har EU-nämnden ett samrådsmöte med statsminister Göran Persson inför Europeiska rådets möte i Bryssel den 15-16 juni. Toppmötet i juni ska dels behandla övergripande framtidsfrågor såsom det konstitutionella fördraget och utvidgningen, men också olika sakfrågor. Energi, klimatförändringen, unionens arbetssätt, strategin för hållbar utveckling, kris- och katastrofberedskap är exempel på frågor som kommer att behandlas på mötet i Bryssel och som också kommer att diskuteras på mötet med Persson idag.