torsdag, juni 15, 2006

Eliassons besked om Darfur välkommet

I sitt utrikespolitiska linjetal igår betonade utrikesminister Jan Eliasson vikten av en FN-insats i Darfur. Han öppnade också för svenskt truppdeltagande i insatsen. Det är i grunden en positiv förändring från regeringshåll. Enligt uppgift öppnade utrikesminister Eliasson igår för ett eventuellt svenskt deltagande i en FN-insats i Darfur. Eliassons utspel är positivt i grunden.
Eliasson har helt rätt i att vi har ett gemensamt ansvar, en gemensam skyldighet att skydda de utsatta i Darfur.

Det här beskedet borde socialdemokraterna ha gett för flera år sedan. Men regeringen har istället ägnat tiden åt att vackla kring frågan huruvida folkmordet i Darfur är ett folkmord eller inte.

F.d. utrikesminister Freivalds skrev i maj 2004 att konflikten riskerade att urarta i folkmord, i juli 2004 att alla tecken tydde på att det var "nära ett folkmord". Men i augusti 2004 vände Freivalds och utvecklingsminister Carin Jämtin i en tidningsartikel. Nu var det inte ett folkmord men skulle behandlas som ett.

Riktigt obegripligt blev det när statsminister Göran Persson i sin regeringsförklaring hösten 2005 konstaterade att ett folkmord pågår i Darfur. Men han nämnde inte med en bokstav vad han tänkte göra åt det. Obegripligheten övergick i pinsamhet när Göran Persson två dagar senare öppnade det stora FN-toppmötet i New York. Där satt han inför världens samlade ledare och sa inte ett ord om folkmordet i Darfur.

Sverige skulle genom Försvarsmakten kunna bidra med exempelvis utbildning, ledningspersonal, rådgivare, underrättelseverksamhet, ledningssystem, IT-support, specialstyrkor. Vi har förband som kan sättas in i regionen. Frågan är bara om de går att frigöra. Återigen illustreras det skriande behovet av en strategi för svenska bidrag till internationella insatser. Någon sådan har inte regeringen. Istället bygger svenskt deltagande på ad-hoclösningar. Det är inte hållbart i längden.

En FN-insats i Darfur behövs. Våldet fortsätter än idag. Men vi önskar att regeringen stått bakom en sådan innan folkmordet genomförts.