onsdag, maj 10, 2006

Regeringen struntar i laxen i Vättern

Den socialdemokratiska regeringen står fast vid sitt förslag om att stoppa utplanteringen av lax i Vättern. Det står tydligt klart efter att jag läst jordbruksministern svar på min fråga om hur hon vill rädda laxen i Vättern.

Den 21 maj frågade jag jordbruksministern hur hon vill rädda laxen i Vättern. Men Nykvist svar är en besvikelse. Ministern hävdar att laxen är en "främmande art" i Vättern. Märkligt resonemang, regeringen bör istället redogöra för vad som skall tolkas som "främmande arter" i en sjö som Vättern där laxen idag har en stabil hemvist sedan länge.

Det finns idag oklarheter om huruvida det råder konkurrens mellan öring och laxfiskar. Detta måste regeringen snarast reda ut till full säkerhet. Många bedömare anser att det är möjligt att satsa på utsättning av öring utan att minska laxbeståndet. Den vägen måste prövas först för att tillgodose dagens intressenter av laxfiske.