måndag, maj 08, 2006

Skaraborg behöver fler företag

Efter valet behöver en ny regering ta krafttag för att få fart på företagandet. Sedan socialdemokraterna tog över makten 1991 har vi fått 24 300 färre företagare men över 2 000 nya regler för företagarna att hålla reda på. Vi behöver fler företagare och färre regler, inte tvärt om!

Ett ökat småföretagande är synnerligt viktigt för att Skaraborg ska kunna fortleva. Vi behöver fler jobb som skapar förutsättningar för en god ekonomisk utveckling i våra landsbygdskommuner.

Politiker kan inte skapa nya företag men vi kan undanröja en hel del hinder som idag finns. Vi vill förenkla regelverket så att företagare kan ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter och ringa runt till olika myndigheter. Företagens kostnader för den så kallade regelbördan ska minskas med 25 procent fram till 2010.

Läs mer om hur Kristdemokraterna vill få fart på företagandet i Skaraborg.