fredag, juni 16, 2006

Stäng inte polisstationen i Götene!

Så har vi återigen fått bekräftat att polisstationen i Götene kommer att stängas i sommar. Jag tycker att det är under all kritik att Götene kommun, i brist på poliser, tvingas köpa väktartjänster. Detta innebär att polisiära uppgifter utförs av grupper som saknar adekvat kompetens.

Det finns idag alltför få poliser. Socialdemokraternas stora vallöfte år 2002 var att Sverige skulle få 4 000 nya poliser under mandatperioden. Detta vallöfte har i realiteten brutits. För i takt med att nya poliser utbildats så har äldre erfarna poliser förtidspensionerats och civilanställda har sagts upp. Detta beror på att de ekonomiska resurserna till polisen inte har ökat och därför klarar inte budgeten fler poliser.

Många av landets polismyndigheter har idag anställningsstopp, så också polisen i Västra Götaland. Detta innebär att polismyndigheten saknar möjlighet att anställa nyutbildade poliser. För detta bär socialdemokraterna skulden och ansvaret. Kristdemokraterna vill bryta denna trend och kräver krafttag mot brottsligheten. Vi kräver 20 000 poliser senast år 2010. Av dessa ska en polis per tusen innevånare vara närpolis.

Foto: polisen.se