torsdag, maj 04, 2006

JA! Både trygghet och valfrihet.

Just nu genomför vi kristdemokrater en två veckor lång kampanj som syftar till att sätta de äldres situation i fokus. Vi driver bland annat frågorna:

  • Våra äldres rätt till en värdig omsorg
  • Våra äldres rätt till ett tryggt boende
  • Att fastighetsskatten avskaffas
  • Trygghet på gator och torg
  • Rätt till ett aktivt liv som senior

Läs mer om kampanjen här