onsdag, juni 21, 2006

Kristdemokraterna vill avskaffa fastighetsskatten!

Fastighetsskatten bara ökar och ökar. I Skaraborg har taxeringsvärdena stigit med i genomsnitt 15,7 procent mellan 2003 och 2006. På samma vis har beskattningen följt med utan att de boende kunnat värja sig. Särskilt bekymmersamt är höjningen av fastighetstaxeringarna och skatten i Skaraborgs största städer och nära sjöarna Vänern och Vättern. Uppenbarligen anser socialdemokraterna att skaraborgsborgshushållen har råd med en snabbt stigande boendeskatt varje år utöver alla andra pålagor.

Kristdemokraterna är det enda riksdagsparti som omedelbart vill avskaffa den statliga fastighetsskatten. De ständigt stigande taxeringsvärdena håller på att rensa ut barnfamiljer, lågavlönade och pensionärer från villaområdena i våra storstäder och från våra skärgårdsområden. Vi kan inte acceptera en sådan politik.

Vi vill istället att kommunerna ska få rätt att endast ta ut en låg kommunal avgift på max 2 800 kronor per år. Dessutom ska kommunen vara skyldig att kunna redovisa att alla intäkter från avgiften går till räddningstjänst, fysisk planering samt gatuunderhåll.