torsdag, juli 27, 2006

Ge makt till familjen!

Kristdemokraterna anser att barnen och deras behov ska vara utgångspunkten för familjepolitiken. Vi vill därför ge makten till familjerna att själva välja vilken barnomsorgsform de vill ha.

Familjer ser olika ut och ska därför kunna välja vad som passar de egna förhållandena bäst. Ändå är socialdemokraterna motståndare till varje form av ökad valfrihet i barnomsorgen. De värnar hårdnackat den lag som förbjuder kommunala vårdnadsbidrag. Starka krafter inom socialdemokratin vill gå längre och styra enskilda familjer ännu hårdare – inte ens fördelningen av föräldraledigheten ska föräldrarna få avgöra själva.

Socialdemokraternas alltmer kommunistiska samarbetsparti, vänsterpartiet, har på sitt politiska program att tvångsdela föräldraledigheten. Socialdemokratin och den övriga vänstern fortsätter på detta sätt att osynliggöra alla föräldrar som önskar mer tid med sina barn.

Kristdemokraternas förslag om "barndagar" är ett sätt att skapa möjlighet för föräldrar att ägna mer tid åt hem och barn. Barndagar kan enklast beskrivas som ett flexibelt vårdnadsbidrag. Enligt Kristdemokraternas förslag ska föräldrarna få 300 barndagar för varje barn som fyllt ett år. Barndagarna ska ta vid efter det att dagarna i föräldraförsäkringen är förbrukade. Varje barndag är värd 200 kronor men de ska kunna tas ut väldigt flexibelt, från en åttondels till fyra barndagsbelopp per veckodag. Föräldrarna ska själva kunna välja om de vill vara hemma längre med låg ersättning eller en kortare tid med hög ersättning. Barndagarna kan också användas för att göra det ekonomiskt möjligt med deltidsarbete.

Enligt vårt förslag ska föräldrarna erbjudas kommunala vårdnadsbidrag efter det att barndagarna är slut.Det måste bli ett slut på det förmynderi som kännetecknar svensk familjepolitik. Kristdemokraterna vill ge makten över barnomsorgen till familjen.