måndag, juni 26, 2006

Gör det enklare att vara bonde

Skaraborgs bönder och småföretagare tvingas till en orimlig byråkrati. Enligt LRF styrs en mjölkbonde av 53 regelverk och 124 informationskrav. Det kan inte vara rimligt att bönder och småföretagare får lägga så mycket av sin arbetstid på administrativt arbete!

För åtta år sedan lade Småföretagsdelegationen fram 81 konkreta förslag till en uppröjning i den byråkrati- och regeldjungel som just nu håller på att kväva hårt kämpande småföretagare. Socialdemokraterna har hittills bara orkat genomföra cirka en tredjedel av förslagen, vilket sänder tydliga och illavarslande signaler till företagarsverige. Och vad värre är – för varje regel som socialdemokraterna lyckas förenkla så tillkommer nästan tre nya! Den socialdemokratiska regeringen har haft makten i 12 år och har haft all tid i världen att förbättra situationen för våra småföretagare. Trots det har inget hänt.

Vi kristdemokrater vill att det ska bli enklare att starta och driva företag. Vi kräver därför att företagens kostnader för att administrera regelverket ska minskas med 25 procent till år 2010.

Foto: lrf.se