fredag, juli 28, 2006

Människovärdet i centrum

Kristdemokraterna har och kommer alltid att kämpa för alla människors rätt till en värdig äldreomsorg. Kristdemokraterna sätter människovärdet i centrum. Vi kräver därför att alla kommuner ska införa en värdighetsgaranti som ger besked om vad du kan kräva av äldreomsorgen. Exempelvis att det ska finnas eget rum för alla som så önskar, att det ska finnas tillräckligt med personal för att hjälpa till med mat och dryck, att varje boende känner sig ompysslad, observerad och personligt tilltalad och att ingen behöver dö i ensamhet.

De anhöriga utför ett fantastiskt arbete men många gånger får de inte den uppskattning och respekt som de förtjänar. Kristdemokraterna vill att de anhöriga ska få stöd i form av rådgivning, avlastning och nödvändiga hjälpmedel i hemmet.Den socialdemokratiska regeringen har haft makten i 12 år. Trots det är situationen för många anhörigvårdare näst intill ohållbar. Ingen ska tro att regeringen ändrar politik, trots alla löften så här i valtider.