tisdag, juli 25, 2006

Sossarna har gjort sitt

Socialdemokraterna har under många år profilerat sig som ett arbetarparti som sätter kampen mot arbetslöshet främst. Trots detta har de inte lyckats att få fler människor i arbete.Dagens ungdomar är mer välutbildade än tidigare. Ändå får de inga jobb.

I dag är ungdomar i genomsnitt 28 år när de får sitt första fasta jobb. För tre år sedan var de 25 år. Detta innebär inte bara konsekvenser för yrkeslivet utan också för familjelivet. Vi vet att många väntar med att flytta hemifrån och bilda familj tills man får ett fast jobb. Medelåldern för förstföderskor ökar och det föds för få barn i Sverige.

För att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden vill Kristdemokraterna bland annat införa nystartsjobb. Företag som anställer ungdomar som har varit arbetslösa mer än ett halvår ska befrias från arbetsgivaravgiften. Vi vill också satsa mer på praktisk kunskap i gymnasieskolan. Vi vill införa tydliga yrkesinriktade utbildningar och ett lärlingsprogram. Dessutom vill vi efter finländsk modell skapa en yrkeshögskola.

Den socialdemokratiska regeringen har haft makten i 12 år. Trots det står allt för många människor utan arbete. Men så här i valtider blir jag inte förvånad om socialdemokraterna lovar ännu en storsatsning på arbetslösheten. Men ingen ska tro att regeringen ändrar politik. Varför ska alla viktiga satsningar dröja till nästa mandatperiod när de haft all tid i världen att omsätta sin politik i praktisk handling? Sverige behöver en politik för arbete – inte en politik för arbetslöshet. Den socialdemokratiska regeringen har gjort sitt.