tisdag, april 17, 2007

Äntligen avskaffas fastighetsskatten!

(publicerad på lidkopingsnytt.nu 4/4, Skövde nyheter 5/4, Mariestads-tidningen 5/4, Nya Lidköpings Tidning 10/4, Skaraborgs Läns Tidning 5/4 2007)


Vi kristdemokrater gick till val på att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en kommunal avgift. Regeringen kommer i vårpropositionen att redovisa hur fastighetsskatten kan avskaffas 1 januari 2008. Det är inte en dag för tidigt! Fastighetsskatten upplevs av många medborgare som både godtycklig och oförutsägbar och blev valets stora fråga. Vi kristdemokrater anser att fastighetsskatten är en dålig skatt. Vi är varma anhängare av den offentliga välfärden och att den ska finansieras solidariskt genom skatter. Men skatterna får inte vara konstruerade på ett sådant sätt att förutsättningarna för människors och familjers enskilda välfärd hotas. Fastighetsskatten bryter mot skatterättsliga principer som skatt efter bärkraft och likviditetsprincipen.

Den 1 januari 2008 införs istället en förutsägbar kommunal fastighetsavgift på 4.500 kronor per bostad för småhus, dock högst 1 procent av taxeringsvärdet, samt 900 kronor per bostad för flerbostadshus, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Tanken är att ingen ska betala mer i fastighetsavgift än vad man skulle ha gjort enligt de tidigare reglerna. Att det nu införs en avgift som är förutsägbar ökar möjligheten för både enskilda och familjer att planera sin ekonomi. Detta är något som främst kommer att gynna dem som har små ekonomiska marginaler.

För att finansiera reformen används dels den kommunala fastighetsskatten men skattesatsen på realisationsvinster höjs också från 20 till 30 procent. I den bästa av världar hade inte denna höjning behövts men samtidigt är det både rimligt och bra att finansieringen sker inom boendesektorn samt att vi betalar skatt när vi faktiskt har pengarna.