tisdag, maj 29, 2007

Chavez diktatoriska metoder oroar

Pressmeddelande
Stockholm 29 maj 2007

- Nyligen drog Venezuelas socialistiska ledare Hugo Chavez in den populära tv-kanalen RCTV:s tillstånd för marksändning. Kanalen stängdes efter 54 år i etern och motivet var att RCTV gett röst åt den politiska oppositionen mot ledaren. Den socialistiska revolutionen i Venezuela är skrämmande och omvärlden måste gemensamt sätta press på landets ledning för att inte Chavez ska kunna fullfölja en total nedmontering av den demokrati som finns kvar i landet. Sveriges utrikesminister bör föra frågan inom EU.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratiskt riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till att yttrandefriheten ytterligare begränsats i Venezuela i och med stängningen av landets äldsta TV-kanal.

- En statligt stödd TV-kanal har redan övertagit sändningstillståndet och inledde med att visa statligt producerade kulturprogram. Stängningen av RCTV mötte igår protester av en allt mer utsatt och marginaliserad venezolansk opposition. Omvärlden måste stötta den demokratiska oppositionen mot Chavez med större kraft då även det fria ordet nu på allvar hotas i Venezuela, fortsätter Gustafsson.

- Den socialistiska majoriteten i parlamentet i Venezuela gav tidigare i år president Hugo Chávez fria händer att styra landet med dekret i 18 månader. Beslutet fattades då med handuppräckning vid ett möte som hyllade Chávez, socialismen och fosterlandet. Således underlättas Chávez planerade konfiskering av oljeindustri, telekom-, el-, energi- gruv- och bankföretag. Resultatet av detta tillsammans med Chavez beslut om utträde ur Världsbanken och IMF är ökad fattigdom och uteblivna investeringar vilket är mycket olyckligt för landets fattiga, avslutar Gustafsson.

För mer information:

Holger Gustafsson, riksdagsledamot och
ledamot av riksdagens utrikesutskott
Tel. 08-786 43 09
mobil 070-345 93 45