måndag, maj 14, 2007

Vårdnadsbidraget ger mer tid för barnen!

Små naturliga gemenskaper
Vi Kristdemokrater tror på de små naturliga gemenskapernas betydelse. Människor behöver en nära gemenskap för att utvecklas som personer. Det finns flera sådana gemenskaper som exempelvis föreningen och kompiskretsen. Familjen har dock den oöverträffat viktigaste rollen för att ge människor de bästa förutsättningarna. Utan fungerande familjer fungerar inte heller samhället. Vi människor är ofullkomliga och det existerar inga perfekta familjer men vi måste alla hjälpas åt att på olika sätt stödja familjerna att kunna fungera så bra som möjligt. För Kristdemokraterna har familjepolitiken alltid varit en central fråga. Vi vill att familjer ges möjlighet till mer tid tillsammans och större valfrihet. När Kristdemokraterna nu är en del av regeringen kan vi äntligen genomföra en bättre familjepolitik. Vi kräver att det av Alliansen utlovade vårdnadsbidraget ska införas 1 januari 2008.

Vårdnadsbidraget fanns i ett halvår 1994 innan Socialdemokraterna tog bort det igen så fort de kom till makten. Över 70 procent av de berättigade föräldrarna nyttjade vårdnadsbidraget vilket visar på att intresset var mycket stort.

Ekonomiskt tillskott för mer tid för barnen
Vårdnadsbidraget ska kunna användas av föräldrar som vill få mer tid med sina barn, antingen genom att vara hemma på heltid eller att korta sin arbetstid. Används vårdnadsbidraget på heltid utgår 3000 kronor skattefritt och vårdnadsbidraget kan fås mellan att barnet är 1 och 3 år. Redan idag är det många föräldrar som arbetar deltid för att få mer tid med sina barn och gör så gott de kan för att få ekonomin att gå ihop. Vårdnadsbidraget skulle underlätta deras situation betydligt och göra det möjligt för fler att gå ner i arbetstid. Vi vet genom flera undersökningar att föräldrar längtar efter mer tid med sina barn. Kristdemokraterna vill ge dem den möjligheten.

Efterlängtat i Skaraborg
Runt om i landet har föräldrauppror under lång tid krävt ökad rättvisa för familjer och i flera kommuner har det till och med arrangerats folkomröstningar som alla fått positiva resultat. Detta engagemang är inget som förvånar oss kristdemokrater. Att föräldrar kräver att få bestämma hur deras barn ska tas om hand och få rimliga ekonomiska förutsättningar för det är helt naturligt. I Skaraborgs län har än så länge Essunga, Falköping, Götene, Skara, Skövde, Töreboda och Vara, enligt en undersökning som SVT:s Aktuellt gjort, sagt att de vill införa vårdnadsbidrag när det blir möjligt. Det är mycket glädjande och jag hoppas naturligtvis att flera av Skaraborgs kommuner följer deras exempel.

1 januari 2008 !
Det är dags att ta Sveriges föräldrars önskemål på allvar. Det har Alliansen gjort genom att komma överens om att införa ett vårdnadsbidrag. Nu ökar Kristdemokraterna trycket på regeringen så att vårdnadsbidraget införs så snabbt som möjligt, från 1 januari 2008. Det är inte en dag för tidigt.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot Kristdemokraterna Skaraborg