måndag, april 23, 2007

Till Indonesien för fred, säkerhet och klimatfrågor!

- Den 29 april- 4 maj åker en delegation från riksdagen till Interparlamentariska unionens (IPU:s) konferens i Indonesien. Det känns både förpliktigande och stimulerande att få arbeta i ett sammanhang där vi kommer från så vitt skilda världsdelar för att samlas kring de stora framtidsfrågorna.


Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i Skaraborg och vice ordförande i riksdagsdelegationen.

Läs hela pressmeddelandet här.