onsdag, maj 16, 2007

Sarkozys seger är bra för Europa

Idag har jag en artikel publicerad i tidningen Dagen.

Det är med glädje jag konstaterar att Frankrike nu får en ny president. Med stort intresse ser jag fram emot att Sarkozys löften om förändring, på ansvarsfull ekonomisk liberalisering och avregleringar realiseras under den kommande mandatperioden. Att Sarkozy vunnit presidentmakten i Frankrike ökar även möjligheterna till ett fördjupat samarbete med Europa och stärker den transatlantiska länken mellan Europa och USA, vilket är positivt.

Att Sarkozy så tydligt vunnit valet sände viktiga signaler för Frankrike - och för hela Europa. EU:s kristdemokratiska grundare insåg, precis som vi inser idag, att Europas framtid måste bygga på fredlig konfliktlösning, demokratiskt styre, mänskliga rättigheter, samarbete och gemensamma intressen som vilar på de värden som vuxit sig starka genom vår gemensamma historia. I och med Sveriges medlemskap i EU så påverkas Sverige av valet i Frankrike. Ett EU som jag tror påverkas positivt av att ett av de mest inflytelserika länderna Frankrike, valt Sarkozy till sin ledare.

Det är även glädjande att se en andra generationens invandrare nu blir president i ett av Europas största länder. ”Jag ska vara en president för alla fransmän”, sade Sarkozy efter segern och jag tror att han har all anledning att lyckas.

Den franska valrörelsen var intressant på så sätt att den liknade den svenska då det fanns två tydliga alternativ – gammal socialism mot modern borglighet. Statens makt över medborgarna ställdes mot valfrihet, stelbent byråkrati stod mot företagande och tillväxt. Sarkozy, har givit sig själv 100 dagar för att genomföra den första delen av ekonomiska reformer efter det att väljarna givit honom sitt förtroende att bryta med den stagnation som präglat hans företrädares 12 år vid makten. Före sommaren gått över i höst vill Sarkozy alltså se 35-timmarsveckan vara avskaffad, skatterna sänkta och arbetsrätten mer flexibel; allt för att stimulera företagande och arbete och på så sätt garantera den franska välfärden. Europa, lär av Sarkozy!