onsdag, maj 16, 2007

Östling har fel om att vår politik bara gynnar de rika

publicerad i VGT 15/5 och SLA 15/5

Conny Östling menar att alliansens vårbudget främst gynnar de rika. Detta exemplifieras med det faktum att regeringen avskaffar förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Östling har fel i påståendet att vår politik bara skulle gynna rika. Förmögenhetsskatten avskaffas för att vi vill att pengar ska stanna i Sverige och investeras här något vilket kommer att gynna inte minst dem som står utan arbete idag.

Bästa sättet att skapa förutsättningar för fler jobb är att satsa på våra företag och ta bort hinder för investeringar och utveckling. Det är mycket få länder runtomkring oss som har kvar en förmögenhetsskatt och den riskerar därför att inte bidra till någon annan omfördelning än att pengar flyttas från Sverige till andra länder.

När det gäller fastighetsskatten så menar vi att ett borttagande av denna skatt inte alls ensidigt gynnar dem som redan har – tvärtom. Vi kristdemokrater har länge kämpat för att fastighetsskatten ska avskaffas eftersom vi tycker att det är en orättfärdig skatt. Vi menar att det är en högst rimlig princip att vi beskattar pengar vi faktiskt har och inte en fiktiv inkomst som i fallet med fastighetsskatten. Det är inte rimligt att någon får betala mer skatt för att grannen fick mycket pengar när denne sålde sitt hus. Det är också viktigt att poängtera att det är de rika fastighetsägarna och regionerna som betalar den stora delen i och med att det de som kommer att märka den största skillnaden av höjningen av reavinstskatten från 20 till 30 % som tillsammans med införandet av en förutsägbar kommunal avgift finansierar reformen. De som tjänar mest på avskaffandet är alltså också de som generellt kommer att betala den största delen av reformen.

Regeringen sänker skatterna för den som arbetar och denna reform gynnar således främst de som har ett arbete idag. Det är inte bra om människor känner att de hamnar ännu mer utanför. Vi menar dock att det alltid ska löna sig att gå från bidragsförsörjning till att kunna få leva på sin lön och inte minst känna glädjen av att arbeta och ingå i en gemenskap. Vi genomför samtidigt med jobbavdraget en rad åtgärder för att fler ska få gå från utanförskap till arbete. Målet är ju att människor ska få 100% av en lön istället för olika former av ersättningar.