torsdag, april 26, 2007

Det behövs mer valfrihet inom äldreomsorgen!

I dag bedrivs cirka 90 procent av vården och omsorgen om äldre i kommunal regi. Detta innebär att de allra flesta äldre och funktionshindrade, som är beroende av kommunernas omsorg, är hänvisade enbart till kommunala utförare. Möjligheten till valfrihet har under lång tid varit obefintlig. Därför är det nu dags att ge äldre möjlighet att själva välja!

Det borde vara en självklarhet att vi, var och en, ska kunna påverka vem som ska tillgodose våra mest fundamentala behov. Vem ska hjälpa mig att duscha, hur och när vill jag ha städat, vad jag ska äta osv.

Läs hela min artikel här.