tisdag, maj 22, 2007

Därför säljer vi statliga bolag

Här på insändarplats har frågan ställts varför alliansregeringen med kristdemokratiska kommun- och finansmarknadsministern Mats Odell i spetsen säljer statliga bolag. Vår grundhållning är att konkurrensutsatt verksamhet ska bedrivas i privat regi. Statens uppgift är att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt. När staten äger drabbas företagen av begränsningar som kan hindra deras möjlighet till utveckling. Det kan handla om svårighet att tillföra kapital som möjliggör expansion. Sådana kapitaltillskott måste vid varje tillfälle vägas mot behoven att ge mer pengar till exempelvis sjukvård och barnomsorg. Det saknas ju knappast angelägna ändamål att satsa intäkterna från försäljningarna på. Ett exempel är våra kommunikationer som exempelvis vägar och järnvägar.

Att ge bästa möjliga förutsättningar för våra företag är viktigt för att skapa nya arbetstillfällen och minska utanförskapet. Vi utför inte försäljningar utan att vi först gör en ordentlig analys över vilken effekt ett ägarskifte får för marknaden som företaget arbetar på. Vi kommer inte att sälja ut företag där det finns ett uppenbart allmänintresse med statligt ägande som t.ex. Vattenfall och LKAB. I fallet med Telia Sonera sålde vi i detta skede endast 8 procent och har fullständig kontroll över bolaget. Vi har nu fått in långsiktiga intressenter vilket skapar stabilitet för bolaget och är en bra grund när vi går vidare i att minska statens ägande på ett ansvarsfullt sätt. Regeringens uppfattning är att staten ska ta sina tillgångar från dessa kommersiella investeringar och istället använda dem i välfärdsinvesteringar. Att frigöra resurser till detta är själva poängen med försäljningarna.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot Kristdemokraterna Skaraborg

Insändaren har publicerats i Skaraborgsbygden 18/5, Västgöta-tidningar 21/5, Mariestadstidningen 21/5