tisdag, april 17, 2007

Synskadades situation på arbetsmarknaden

Pressmeddelande
Stockholm 17 april 2007


Holger pressar Littorin om synskadades situation!

- Andelen synskadade som har ett arbete att gå till är alldeles för låg. En undersökning från arbetslivsinstitutet visar att av personer med synskada har 42 procent av kvinnorna och 41 procent av männen en anställning eller är egenföretagare. Jämfört med 81 procent respektive 84 procent för befolkningen i övrigt. Dessa skillnader är orimligt stora.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna Skaraborg, med anledning av att han på tisdagen lämnade in en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin om vad som planeras för att förbättra synskadades situation på arbetsmarknaden.

- De nya stödåtgärderna utvecklingsanställning och trygghetsanställning har nått endast 27 gravt synskadade personer och ingen gravt synskadad person har erhållit nystartsjobb. Det är viktigt att regeringens satsningar också kommer synskadade till del, avslutar Holger Gustafsson.


Frågan bifogas här i sin helhet:

Synskadades situation på arbetsmarknaden

En undersökning från Arbetslivsinsitutet visar att av personer med synskada har 42 procent av kvinnorna och 41 procent av männen en anställning eller är egenföretagare. Motsvarande siffror i befolkningen i övrigt är 81 procent för kvinnorna och 84 procent för männen.

De nya stödåtgärderna utvecklingsanställning och trygghetsanställning har nått endast 27 gravt synskadade personer och ingen gravt synskadad person har erhållit nystartsjobb. Regeringen föreslår att AMS slås samman med länsarbetsnämnderna till den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att denna tar ett samlat grepp för att hjälpa såväl arbetslösa som de som finns ute på arbetsmarknaden men som behöver stöd genom bland annat personlig coachning.

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att förbättra synskadades situation på arbetsmarknaden?