tisdag, april 17, 2007

Nu införs en miljöbilspremie!

(publicerad på lidkopingsnytt.nu 11/4, Skaraborgsbygden 13/4)

Torsdagen den 29 mars redovisade regeringen sitt beslut att införa en miljöbilspremiepremie. Kristdemokraterna har länge tryckt på för att snabba på introduktionen av miljöbilar och vi är nu både stolta och glada över beslutet. I takt med att fler miljöbilar kommer ut på marknaden uppstår det en andrahandmarknad för miljöbilar, vilket i sin tur skapar ekonomiska möjligheter för fler att köra miljöbil.

Förvaltarskapstanken, som är en av grundpelarna i den kristdemokratiska ideologin innebär att vi människor har ett ansvar att bruka och bevara, istället för att slita, slänga och förbruka. För oss kristdemokrater är det därför oerhört viktigt att ta ansvar för vår miljö, inte minst med tanke på kommande generationer.

Premien innebär att den som köper en miljöbil får 2.500 per år under fyra år, totalt 10.000 kronor. Premien skall gälla för bilar som köps från och med den 1 april 2007 till och med den 31 december år 2009. Detta ger fler chansen att köpa bränsleeffektiva bilar och bilar som drivs med miljöbränslen. Som miljöbil räknas den som uppfyller kraven enligt Vägverkets miljöbilsdefinition. Detta innefattar bensin- och dieselbilar, bilar som kan drivas med andra bränslen än bensin eller diesel elbilar som tillhör miljöklass El. För alla miljöbilar gäller att den tillåtna mängden koldioxidutsläpp inte får överstiga riktlinjerna.

Det är viktigt att miljöbilspremien verkligen leder till minskade utsläpp så att inte folk köper miljöbilar och sedan tankar dem med bensin. Genom att skattebefrielsen på etanol förlängs och att det satsas 150 miljoner kronor per år på utbyggnad av tankställen för biogas, kommer färre tanka sina miljöbilar med fossila drivmedel. Det är mycket glädjande att Lidköping sedan några månader har ett gastankställe.

Regeringen har också meddelat att efterkonvertering av bensindrivna bilar till alternativ bränsledrift ska tillåtas. Också detta är ett krav som vi kristdemokrater länge drivit. Efterkonvertering kan också användas för att ge möjlighet till minskad bränsleförbrukning även om bilen körs på bensin.

Kristdemokraterna anser att miljöbilar skall väljas vid all offentlig upphandling där det är möjligt. Regeringen höjer ambitionen och säger att andelen nyinköpta bilar som köps in till statens verksamhet ska vara minst 85 procent miljöbilar. Nu gäller det för kommunerna att de också tar sitt ansvar och väljer att upphandla miljöbilar. I Skaraborg finns flera kommuner som håller sig framme på detta område vilket naturligtvis är bra. Bland annat i Skövde kommun finns det en plan för att kommunen på lång sikt ska äga eller leasa 100 procent miljöfordon. I Götene har kommunledningen valt att köpa bilar som kan köras på etanol, Mariestad arbetar aktivt för att öka andelen miljöfordon och i Lidköping finns också ambitiösa mål på detta område. Jag är dock övertygad om att flera av våra kommuner kan höja ambitionen ytterligare.

Vi bör nu också jobba ännu mer inom EU för att gemensamma regler utformas så att vi får en långsiktig lösning där de miljövänliga bränslena även i framtiden ska ha lägre priser än andra bränslen. Kristdemokraterna arbetar för att EU:s etanoltullar mot omvärlden skall avskaffas. För att etanolen även fortsättningsvis skall vara billigare att tanka än fossila drivmedel vill vi kristdemokrater sänka momsen på förnybara drivmedel.

Jag hoppas och tror att miljöbilspremien får genomslag och bidrar till att andelen miljöbilar ökar. Miljöbilspremien innebär att vi använder morötter i stället för piskor för att minska trafikens negativa påverkan på miljön.