fredag, december 07, 2007

Vad är socialdemokraternas recept för fler jobb?

Publicerad i SLA 7/12 -07

Regeringens politik ger resultat! Under det senaste året (oktober 2006 till oktober 2007), har utanförskapet minskat med 164 000 personer. Som jämförelse kan nämnas att under s-regeringens sista år (oktober 2005 till oktober 2006) minskade utanförskapet med bara 1 862 personer.

Man skulle ju med detta facit i hand kunna fråga sig om socialdemokraterna kommit till insikt om att deras jobbpolitik varit ett stort misslyckande och att det krävs en annan politik. Spåren av en sådan omprövning är få för att inte säga närmast obefintliga.

Socialdemokraternas budgetmotion för 2008 innehåller inte mycket för att skapa fler jobb, tvärtom visar beräkningar från finansdepartementet att socialdemokraternas politik skulle ge 60 000 färre jobb på sikt. Socialdemokraterna vill höja skatten på arbete med totalt 21 miljarder kronor under 2008. För de med låga inkomster innebär det höjningar på mellan 300 och 400 kronor i månaden. En lokalvårdare skulle få en skattehöjning med 300 kronor och en polis en höjning med 400 kronor för att ta två exempel. Socialdemokraternas recept för att minska utanförskapet verkar även fortsättningsvis vara olika bidrag, åtgärder och utbildningsinsatser trots att vi befinner oss i en högkonjunktur och trots denna politiks tidigare misslyckanden.

Socialdemokraterna skulle också, om de hade makten, slopa skattelättnaderna för vissa tjänsteföretag som är en bransch med stor potential att växa och ge upphov till nya jobb. Dessutom skulle plusjobben återinföras som är anställningar som inte omfattas av LAS, lagen om anställningsskydd.

Vi kristdemokrater anser att vi ska föra en politik som utgår från att människor kan och vill arbeta. Då gäller det att inte låsa in människor i olika åtgärder och bidrag först och främst utan skapa möjligheter för enskilda. Det handlar om att arbetsförmedlingen ska koncentrera sig på att förmedla jobb – inte åtgärder och att vi måste se varje person som en tillgång. Vi tycker också att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete och är oerhört glada och stolta över att låginkomsttagare fått mer pengar över i plånboken.

Socialdemokraterna talar och talade mycket om rättvisa. Men vad är detta tal egentligen värt? Under socialdemokraternas tid vid makten ökade andelen fattiga hushåll kraftigt och kvinnor drabbades särskilt hårt. 1 500 000 människor gick inte till jobbet eller jobbade mindre än de skulle vilja. 140 förtidspensionärer tillkom varje dag i 12 års tid. Om ni socialdemokrater inte är nöjda med det ni åstadkom då, vad vill ni egentligen göra för att inte upprepa samma misstag? Förslagen lyser med sin frånvaro.