onsdag, december 12, 2007

Stoppa avrättningarna av minderåriga i Iran

Pressmeddelande
Stockholm 12 december 2007

Stoppa avrättningarna av minderåriga i Iran
- Det av yttersta vikt att Sverige reagerar med kraft emot avrättningarna i Iran, som eskalerat i antal under president Ahmadinejad. Inte sedan 1984 har så många avrättningar utförts i landet och siffror visar att minst 118 personer har avrättats i landet, enbart sedan i somras. Särskilt oroande är avrättningar av personer som begått brott som minderåriga.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till de senaste avrättningar i Iran.
- Nyligen avrättades Makwan Moloudzadeh som dömdes till döden för brott som han ska ha begått som 13-åring. Makwan Moloudzadeh avrättades trots att brottsoffren tagit tillbaka anklagelserna om våldtäkt. Det är särskilt bekymrande att Iran i år även utökat det redan stora antalet avrättningar, till att även gälla brott begångna av barn, ett tydligt brott emot FN:s konvention om barnets rättigheter, fortsätter Gustafsson.
- Iran idag präglas av brist på mänskliga rättigheter, demokrati och öppenhet. Människor förföljs, pryglas på gatorna och avrättas för att man bryter mot så kallade sedlighetslagar, för att man byter religion, för att man kritiserar regimen. Och samtidigt som man underblåser terrorism och fundamentalism i grannländer och andra länder i regionen, så hotar man länder med att ”utradera dem från kartan” och motsätter sig FN och övriga världssamfundets begäran till insyn i anrikningen av uran som nu pågår i industriell skala. Jag förväntar mig att Sveriges utrikesminister Carl Bildt verkar kraftfullt inom EU för en förändring av situationen i landet, avslutar Gustafsson.