tisdag, november 06, 2007

Äldre måste prioriteras

publicerad i Mariestads-tidningen 6/11 -07

Statistiken visar att ett långt liv väntar för allt fler. Detta är INTE ett problem utan en positiv utmaning och en möjlighet att ta tillvara. Men det krävs ett stort samhällsengagemang för att det långa livet skall få en hög kvalité. Svensk politik har saknat fokus på ett friskt och kvalitetsinriktat åldrande. Äldre personer är en värdefull resurs som samhället måste släppa fram och ta vara på. Kristdemokraterna anser att politiken för äldre tyvärr inte har prioriterats i tillräckligt hög grad. Det gläder oss kristdemokrater mycket att vi nu äntligen fått sällskap av Folkpartiet som kampanjar på temat. Jag noterar särskilt att folkpartiet driver den kristdemokratiska frågan om att införa en värdighetsgaranti i omsorgen.

Sociala kontakter viktigt

Regeringen har genom äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) vidtagit en lång rad åtgärder som under de kommande åren stärker kvalitén för äldre. Dessa åtgärder innehåller bland annat ekonomiskt bidrag till kommuner och landsting på 1,4 miljarder kronor per år. Prioriterade områden för stimulansbidragen är de verksamheter som uppvisat allvarligast brister. Det handlar om bättre tillgång till läkare, läkemedelsgenomgångar och förebyggande hembesök hos äldre. Satsningen omfattar även demensvård, rehabilitering, förbättrad kost och nutrition samt att på olika sätt motverka ensamheten. Det är viktigt med sociala kontakter och att all människor får ägna sig åt det de är intresserade av – även som äldre. Det borde vara en självklarhet. Inriktningen för satsningarna på äldreomsorgen är att äldre personer och deras närstående ska kunna lita på att de erbjuds en värdig omsorg och en vård av hög kvalitet.

Pengar till äldreboende

Under socialdemokratiskt styre försvann hela 18 000 äldreomsorgsplatser bara under de senaste fem åren. Nu har den nya regeringen beslutat om ett investeringsstöd för byggande av fler platser, på 500 miljoner kronor per år. Utvecklandet av kvalitetsindikatorer har också tagit fart. Målet är att kunna göra jämförelser av kvaliteten i kommunerna och därigenom uppnå förbättringar i äldreomsorgen. Dessutom har regeringen beslutat om teknikutvecklingsbidrag och ökade satsningar på äldreforskning.

Bättre valmöjligheter

Ytterligare åtgärder behövs för att komma till rätta med kvalitetsbristerna. Därför pågår det en rad utredningar som bland annat ska komma med förslag till olika typer av förbättringar för de äldre. Det handlar bland annat om bostadsförsörjning, fritt val av vårdgivare – att man själv skall få större möjlighet att bestämma över sin tillvaro. Dessutom måste en värdig äldreomsorg kunna garanteras. Regeringen har tillsatt en utredning om en sådan värdighetsgaranti. Det är en stor seger för oss kristdemokrater som länge drivit detta krav.

Allmänheten har ett lågt förtroende för äldreomsorgen. Många tror inte att de kommer att få den vård och omsorg som de behöver när de blir äldre. Vi kristdemokrater vill vara en garant för trygghet och värdighet vid mötet med äldreomsorgen.