onsdag, oktober 31, 2007

För lite agerande i Burmafrågan

2007-10-31

- Det är av yttersta vikt att Carl Bildt sätter press på FN-sändebudet Gambari, för att tydligt markera att Sverige inte tolererar att FN agerar så otydligt som man hittills gjort i Burma-frågan. Världssamfundet kan inte stå passivt inför det dödande som sker i landet, och om FN fortsätter att misslyckas måste västvärlden finna andra sätt att agera. Dagens FN-system riskerar bli diktaturernas skydd, och jag menar att det krävs mer än ett sändebud till Burmaregimen, om en förändring ska komma till stånd.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, med anledning av FN-sändebudet Ibrahim Gambaris besök i Burma på lördag.

– Idag rapporteras det att hundratals buddistmunkar återigen inlett en protestmarsch, denna gång i staden Pakkoku, för första gången sedan de stora demokratidemonstrationerna i september. Samtidigt meddelar människorättsorganisationen Human Rights Watch i en ny rapport att det i landet finns ett utbrett system där militärer och civila köper och säljer tvångsrekryterade barn, i ett av staten subventionerat slavhandelssystem, säger Gustafsson och fortsätter:

– Det kan inte fortsätta så här – något måste göras och det nu. Nu är tid för FN att visar att man inte är diktaturernas vän. Tidigare när förtryckta folk befriats har det oftast skett i strid mot FN:s vilja, exempelvis störtande av Pol Pot Kambodja, Idi Amin i Uganda, Bokassa i Centralafrikanska republiken, Milosovic ur Kosovo och Saddam Hussein i Irak. Det kan vara dags att ompröva det i folkrätten och FN som sätter nationalstaters suveränitet före mänskliga rättigheter och istället promovera en ny folkrättslig ordning där mänskliga rättigheter garanteras - med våld om så krävs.

– Jag ämnar ställa en fråga en utrikesminister Carl Bildt, om vad han avser vidta för åtgärder för att få till stånd en förändring i Burmafrågan, avslutar Holger Gustafsson.