tisdag, september 16, 2008

Äntligen högre pensioner

publicerad i VGT 13/9 och NLT 10/9

Vi kristdemokrater gick till val på löfte om förbättrade villkor för pensionärerna. Som en del av regeringen har vi ständigt drivit på för att detta ska bli verklighet. För mig som kristdemokrat är det en självklarhet att pensionärer ska ha verklig ekonomisk trygghet.

Många förbättringar har genomförts sedan valet. Bostadstilläggen har förbättrats, kvalitetssatsningar inom äldreomsorgen har skett och kommunerna har fått stöd för byggande av äldrebostäder. Dessutom har många fler äldre fått möjlighet att själva välja utförare inom äldreomsorgen, något som egentligen borde vara en självklarhet. Tack vare den ekonomiska utvecklingen med fler människor som arbetar har också pensionerna fått en liten årlig uppräkning.

En hjärtefråga
För oss kristdemokrater är pensionärernas ekonomi en hjärtefråga. Det som gjorts hittills är inte tillräckligt. Vi vet att det finns många, särskilt äldre kvinnor som på grund av många års oavlönat arbete i hemmet, har det mycket svårt ekonomiskt. Vi har därför kämpat för en reform som framför allt ger de med de lägsta pensionerna ett ordentligt lyft.

Störst skattesänkning för de med låga inkomster
Regeringen har nu kommit överens om att införa ett särskilt, förhöjt grundavdrag för pensionärer. Den som har fyllt 65 år den 1 januari 2009 behöver inte betala skatt på hela sin inkomst utan bara på den del som blir kvar när man har räknat bort grundavdraget och det nya, förhöjda grundavdraget. På så sätt sänks skatten mest för dem med de lägsta inkomsterna och för dem som bor i en högskattekommun. Denna reform kommer att gynna drygt 90 % av Sveriges pensionärer. Ett tak sätts nämligen vid en årsinkomst på cirka 363 000 kronor.

Reell inkomstförstärkning
I grova drag innebär detta att de som idag har de lägsta pensionerna får sänkt skatt med cirka 2 600 kronor per år. Skattesänkningen är tänkt att ge de sämst ställda pensionärerna en reell inkomstökning. För att pengarna ska stanna i plånboken ändras reglerna för äldreförsörjningsstödet och särskilt bostadstillägg för pensionärer. Också förbehållsbeloppet höjs så att inkomstförstärkningen inte ska ätas upp av höjda avgifter till kommunen för dem som bor i särskilt boende.

Det som Göran Hägglund presenterade i onsdags är en nödvändig trygghetsreform, en rättvisereform och en jämställdhetsreform som genomförs tack vare kristdemokraterna i regeringen.

450 kronor mer för en garantipensionär
Den ökade inflationen har bidragit till att fler pensionärer nu har svårt att få pengarna att räcka till. För att kompensera för detta kommer prisbasbeloppet att höjas för 2009, och därigenom höjs också garantipensionen. För en ensamstående garantipensionär blir den höjningen cirka 3000 kronor per år. Detta tillsammans med skattesänkningen på ungefär 2600 kronor gör att en person med garantipension kommer att få en förstärkning på mer än 450 kronor i månaden.

Med Kristdemokraterna i regeringen blir det skillnad i pensionärernas plånböcker!