måndag, oktober 27, 2008

Främja fisket i Vänern och Vättern

publicerad i NLT 27/10 -08

Fisket i Vänern och Vättern är oerhört viktigt. Det behöver dock göras mer för att utveckla det. Om detta har jag lämnat in en motion till riksdagen.

Fiskecentrum
Skaraborgs vattendrag och innanhav är landets största och viktigaste område för insjöfiske, ett naturligt fiskecentrum. Det finns en oerhörd potential i att utveckla fisketurismen här. Detta kan ske genom samverkan mellan staten, kommunerna och näringslivet.

Vänern och Vättern

Vänern hyser hela 35 olika fiskarter, vilket gör den till Sveriges artrikaste insjö. Vid Vänern finns drygt 80 yrkesfiskare som årligen fångar cirka 900 ton sötvattenfisk. En tredjedel av Vänerns fiskare är bosatta i Lidköpings kommun, och av dessa har de allra flesta sin hemmahamn i Spiken på Kållandsö, vilket gör Spiken till ett av Europas största insjöfiskeläge. I Vättern finns det mellan 10-20 yrkesfiskare.

Utsättning av fisk
Det finns stiftelser kopplade till Vänern och Vättern som på olika sätt arbetar för att bevara fiskbeståndet och att parallellt med detta utveckla upplevelseturism. Det har bland annat skett utsättningar av Ål, lax och signalkräftor. Det bör ses över om utsättning av gös bör ske. Många av de vikar där gösen finns i Vänern idag hotas av igenväxning. Vi behöver därför satsa pengar på underhåll.

Sport- och fritidsfiske lockar turister
I Vänern och Vättern bedrivs ett omfattande fritids- och sportfiske. Fångsten uppgår till cirka 500 ton per år. Trollingfisket i Vänern och Vättern är ett av landets bästa.

Det ökade fritidsfisket gör att det bör ske utbildnings- och informationsaktiviteter med anknytning till vatten, fiske, redskap och regleringar. De unika områdena kring Vänern och Vättern med sjöarnas rena vatten och rika tillgång på fina fiskarter är attraktiva. En svensk satsning på internationell marknadsföring skulle ha stor betydelse i när det gäller att skapa ett betydande turismområde. Vänern och Vättern har en god tillgång på fisk och goda miljömässiga förutsättningar att ta emot en ökad fisketurism. Anläggningsramper för i- och upptagning av båtar som sjösätts enstaka dagar måste byggas. Också serviceanläggningar där fisken kan tas om hand under acceptabla sanitära förhållanden, måste byggas ut. En ökad fisketurism har förutsättningar att skapa många arbetstillfällen inom service, boende. Vi kan inte gå miste om denna möjlighet.