fredag, november 07, 2008

Alliansregeringen försvagas av m, c och fp

publicerad i SLA 7/11

Det är mycket förvånande och beklagligt att M, C och FP medvetet väljer att försvaga regeringsarbetet genom att köra över kristdemokartiska väljargrupper. Väljargrupper som är helt avgörande för att vinna valet 2010 och att nå en förnyad mandatperiod för Alliansregeringen. Man äventyrar hela regeringssamarbetet.

Det är väl känt att vi kristdemokrater vill stå upp för den traditionella kärnfamiljens roll i samhället. Vi vet att alla inte vill eller kan leva inom ramen för mamma - pappa – barn, men vi har många goda skäl för en sådan idealbild av familjen. Vårt vikigaste motiv är att barnen mår bra i en väl fungerande kärnfamilj, därför bör föräldrar som tar detta ansvar få samhällets särskilda stöd i lagstiftningen.
Med vår övertygelse som utgångspunkt har Göran Hägglund i månader arbetat med förslag som innebär att man åtskiljer den officiella/formella vigseln från den privata/personliga högtiden. Vid den formella vigseln skulle könsneutralitet gälla. De som önskar skulle därutöver utforma sin egen högtid på ett sätt som passar olika par enligt sin tradition.
Denna modell har vunnit gehör i det civila samhället och borde kunna bli en bra avvägning för alla parter.

M, C och FP väljer att nonchalera Kristdemokraternas förslag och därmed köra över våra väljargrupper. Det är svårt att förstå varför dessa partier väljer att trampa på, och stöta bort, Kristdemokraternas väljargrupper i en fråga där de politiska opinionsbildarna runt riksdagen inte alls går i takt med svenska folket.
Istället sträcker man handen till S, MP och V och meddelar samverkan i riksdagen för att offentligt köra över Kristdemokraterna.
Alla människor som följer politiken begriper att detta inte stärker Alliansregeringen på vare sig kort eller lång sikt. Man bör komma ihåg att kristdemokratiska värderingar är en del av det förtroende som utgör grunden för regeringens existens.

Kristdemokraterna kommer inte att medverka till det som idag drivs inom ungdomsförbunden och som sannolikt blir partiernas politik i morgon – månggifte.

Kristdemokraterna vill ta ansvar för det mandat väljarna gav oss 2006 genom att vara kvar i regeringssamarbetet så länge vi förmår, men nu eroderar M, C och FP regeringens väljarunderlag inför 2010. Kom ihåg att varje väljare har lika stort värde!