torsdag, februari 19, 2009

Sverige ska inte vara neutralt

Pressmeddelande
Stockholm den 18 februari 2009


– Kristdemokraterna anser att Sverige ska ta mycket tydlig ställning i utrikespolitiken. Ställningstaganden ska grundas på genuina kristdemokratiska värderingar som mänskliga rättigheter, demokrati, öppenhet och rättssamhällets principer. Vi måste också ta tydligare avstånd mot kärnvapenspridning, terrorism, slaveri, människohandel, droghandel och korruption.

De sa Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i utrikesutskottet, i riksdagens utrikespolitiska debatt idag.


– Sverige är i realiteten inte heller alliansfritt. I vår försvarsdoktrin kan vi läsa att ”Sverige är militärt alliansfritt”. I den reella situation vi lever och verkar i ingår både politiska och ekonomiska allianser. Främst den Europeiska Unionen men vi ingår också i andra globala organisationer som FN, WTO med flera. Sverige blir allt mer involverat och beroende av sina allianser i en allt mer globaliserad värld.

– Europeiska Unionen kan och bör förstärkas ytterligare, genom en konstruktiv dialog och utveckling av relationernas till Obamas nya administration. Europa borde visa handlingskraft genom sin europeiska union, för att ta viktiga globala initiativ tillsammans med USA och FN.

– FN:s uppgifter för världssamfundet måste stärkas, inte minst som kontrollorgan för kärnvapennedrustning, klimatpolitiska åtaganden, fattigdomsbekämpning och stabilisera säkerhetspolitiken. Mellanöstern visar också att internationella samfundet, med hjälp av FN, måste ta på sig rollen att garantera vapenvila med internationell militär säkerhetsstyrka och se till att politiskt föra en fredsprocess mot en tvåstatslösning i hamn.

- Gör Sverige och EU vad vi moraliskt bör göra för människor som är beroende av våra beslut? avslutar Holger Gustafsson.