fredag, februari 27, 2009

Äntligen möjligt att själv välja läkare

publicerad i Mariestads-tidningen 27/2 -09

I torsdags 18 februari debatterade och beslutade Riksdagen om möjligheten för alla svenskar att själva välja vilken läkare de ska gå till. Vårdval Sverige är en av Alliansens många reformer för att stärka patientens rättigheter, höja kvalitén, öka personalens inflytande och pressa tillbaka köerna i vården. Vi vill i praktiken flytta över makt från politikers styrelserum till människors köksbord.

Det borde vara uppseendeväckande att vi år 2009 har en debatt där oppositionen vill hindra enskilda människor att själva avgöra när de vill byta läkare. Oppositionen klänger sig envist kvar vid idén om att min bostadsadress är bästa sättet att avgöra vilken läkare som kommer att ge just mig den bästa vården.

Alla är vi olika. En del av oss vill gå till en vårdcentral nära bostaden. Andra vill ha läkaren nära arbetsplatsen. En och annan vill gå till en läkare som de fått en personlig relation till. Ytterligare någon vill gå till en läkare som har extra stor kunskap om en viss sjukdom. Möjligen finns också de som blivit arga eller besvikna på sin läkare och helt enkelt vill ha en ny.

Det är sorgligt att se hur socialdemokraterna nationellt ligger flera steg bakom utvecklingen. De säger i princip nej till varje reform som utvecklar sjukvården. I flera av våra landsting är tonen en annan. Där har partierna kommit överens över blockgränserna och infört vårdval.

Oppositionen säger att den inte är kategoriskt emot privata alternativ. Hur är man emot något lite lagom kategoriskt? Det hänger helt enkelt inte ihop.

Beslutet om Vårdval Sverige är en viktig reform i ansträngningarna att få en bättre fungerande vård. På de platser där vårdval redan har införts är fördelarna uppenbara. Nya vårdcentraler har tillkommit. Några med betydligt bättre öppettider än de gamla, på platser där patienterna vill ha dem. Man har infört drop-in-tider och det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid.

Vårdval är en viktig pusselbit för att skapa en vård med högre kvalitet, kortare köer, inflytande för patienter och personal och bättre patientsäkerhet. Det är en gigantisk demokratisering av vården. Framför allt kommer den som är patient att få ta del av de positiva effekter som vårdval innebär. Oppositionen kan fortsätta säga nej. I det långa loppet är vi övertygad om att patienterna ser fördelarna.

Göran Hägglund
Socialminister och partiledare för Kristdemokraterna

Holger Gustafsson
Riksdagsledamot Kristdemokraterna i Skaraborg