onsdag, februari 11, 2009

Svensk energi och framtidens miljö

För alla oss som är oroade för framtidens miljö och klimat, men också för hur vi ska klara jobben, elpriser och välfärden, är det ett viktigt besked som partiledarna för Allians för Sverige gav i torsdags. Regeringen presenterade en överenskommelse som innebär världens högsta ambition för klimatet och en vision där Sverige år 2050 får en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Klimat- och energipaketet innebär tillsammans att vi tryggar industrin, jobben och pensionerna. Att incitamenten att satsa på förnybar energi förstärks. Uppgörelsen bryter dödläget i energipolitiken och skapar tydliga spelregler för näringslivet att investera långsiktigt. Det är viktigt nu inför en lågkonjunktur.

Den forskning och utveckling av förnybar energi som vi hoppats och trott på har inte uppfyllt förväntningarna i den takt vi önskat. Kärnkraften skulle enligt tidigare beslut avvecklas under 2020 eller 2030-talet. Med den utbyggnadstakt av förnybar energi som har kunnat ske skulle en avstängning av befintlig kärnkraft innebära en halvering av vår elproduktion. Det skulle vara förödande för Sverige och omöjligt för mig som riksdagsledamot att ta ansvar för. Med denna överenskommelse förlängs kärnkraftsparentesen. Inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåts nybyggnation på befintliga platser. Den svenska elförsörjningen säkras därmed och det finns goda förutsättningar att minska koldioxidutsläppen.

För att energi- och klimatpolitiken skall gå ihop krävs åtgärder med ansvar. Ett ansvar där vi måste förvalta ändliga resurser och naturvärden.


Den forskning och utveckling av förnybar energi som vi hoppats och trott på har inte uppfyllt förväntningarna i den takt vi önskat. Kärnkraften skulle enligt tidigare beslut avvecklas under 2020 eller 2030-talet. Med den utbyggnadstakt av förnybar energi som har kunnat ske skulle en avstängning av befintlig kärnkraft innebära en halvering av vår elproduktion. Det skulle vara förödande för Sverige och omöjligt för mig som riksdagsledamot att ta ansvar för. Med denna överenskommelse förlängs kärnkraftsparentesen. Inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåts nybyggnation på befintliga platser. Den svenska elförsörjningen säkras därmed och det finns goda förutsättningar att minska koldioxidutsläppen.

Målen i överenskommelsen innebär en rejäl framflyttning av positionerna för förnybar energi som ska öka med 50 procent. Detta sker bland annat genom att en ny planeringsram för vindkraft på 30 TWh slås fast till 2020. Bioenergi till värme och gas ges också förutsättning att fortsätta växa i den goda takt man idag uppvisar.

2030 bör Sverige ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen, och delmålet är att det ska vara 10 procent förnybar energi inom transportsektorn 2020. Sverige är en världsledande aktör i framtagningen av teknik på detta område.

Ett femårigt program genomförs för effektivare energianvändning. Det finns fortfarande stora landvinningar att göra och till detta tillförs ytterligare 300 miljoner kronor per år utöver den redan fastslagna politiken.

För att veta att utvecklingen går åt rätt håll sätts en kontrollstation 2015. Denna har som uppgift att analysera den faktiska utvecklingen av energibalansen och kostnader samt klimatpåverkan i förhållande till målen.

Vi har ett gemensamt ansvar för framtidens miljö och Kristdemokraternas mål är att agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtid och kommande generationer. Göran Hägglund presenterade i slutet av januari den linje som nu, brutit isen, och utgör resultatet i regeringsförhandlingarna.

Vår fråga till länets socialdemokratiska riksdagsledamöter är. Är ni beredda att tillsammans med oss samla er bakom en realistisk och ambitiös energi- och klimatpolitik, eller kommer ni välja att samarbeta med partier som idag vill ha en snabbavveckling av kärnkraften och därmed riskera Sveriges elförsörjning och ekonomi och därtill öka koldioxidutsläppen?

1 Comments:

Blogger walle said...

Hej!
Den här artikeln var införd i bl.a. Falköpings Tidning 7 feb. Kommentar och frågor från mig i samma tidn.11 feb. Dina svar kom 16 feb. Ny fråga kom jag med 19 feb. Väntade mig ett snabbt svar,men det har inte synts till! Hoppas det kommer, på förhand: TACK!
Hälsa Jonathan Lindgren (kd) som jag haft e-mailutbyte i samma ärende med!
Hälsningar!

Bertil Wallgren
miljöpartist
Floby
(bertil.wallgren@gmail.com)

1:54 em  

Skicka en kommentar

<< Home