tisdag, januari 27, 2009

Pensionärerna måste skyddas från finanskrisens effekter

Regeringspartierna måste vidta kraftfulla åtgärder för att se till att skona pensionärerna så mycket som möjligt. Den försämrade börsen eroderar AP-fonderna. När fonderna i februari presenterar sitt resultat för 2008 kan det bli dyster läsning, särskilt för landets 1,7 miljoner pensionärer. Sämre resultat för AP-fonderna gör att pensioner riskerar att krympa nästa år. Då AP-fondernas tillgångar och avgifterna till pensionssystemet tillsammans är mindre än systemets skulder – intjänade pensionsrätter – slår den sk. bromsen i systemet till.

Bromsen i pensionssystemet är en het fråga för den särskilda arbetsgrupp som vårdar pensionsöverenskommelsen. Ministern har kallat in pensionsarbetsgruppen till ett förstärkt möte den 3 februari. Förstärkningen består av de fem partiernas finanspolitiska talespersoner. Huvudfrågan på mötet är vad som kan göras för att pensionärerna inte ska få sänkt ekonomisk standard nästa år.

Om pensionsarbetsgruppen inte blir överens om åtgärder återstår insatser utanför pensionssystemet. Det som ligger närmast till hands är skattesänkningar för att lindra effekterna för pensionärerna om bromsen slår till. Frågan är mycket angelägen för Sveriges 1,7 miljoner pensionärer.

Publicerad i VGT, SLA 23/1 och NLT 26/1