onsdag, oktober 14, 2009

Demokratiaktivist dömd till 2 års fängelse


Agustin Cervantes, en demokratiaktivist och medlem av den kristdemokratiska frihetsrörelsen Movimiento Cristiano Liberación (MCL), dömdes den 29 september till två års fängelse av den kubanska regimen. Domen mot honom slår hårt mot den kubanska demokratirörelsen.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) i utrikesutskottet och utrikes- och europapolitisk talesperson för Kristdemokraterna.


– EU (ministerrådet) beslutade i juni 2008 att ta bort de diplomatiska sanktionerna mot Kuba. Sanktionerna mot Kuba hade sin bakgrund i de överträdelser mot de mänskliga fri- och rättigheter som den kubanska regimen gjorde år 2003 då medlemmar i oppositionen, dissidenter och oberoende journalister fängslades. Regimen fortsätter att förtrycka krafter som verkar för ett demokratiskt styrelsesätt och ett öppet samhälle. Fortfarande lever alla systemkritiker och deras familjer under en oerhörd press från regimen.

– Rättegången mot Agustin Cervantes var summarisk och motivet politiskt. Han ledde arbetet med att samla in namnunderskrifter för demokratiska reformer i provinsen Santiago de Cuba. Situationen för Kubas innevånare, och särskilt de som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter, måste mötas av ett kraftigt ökat engagemang från omvärlden och inte minst från Sverige och EU. Vi har gemensamt ett ansvar för att stå upp och stötta demokratirörelser och demokrater i auktoritärt styrda stater. Inför kommande förhandlingar och gentemot Kuba bör Sveriges hållning vara att en bestående förändring ska vara tydlig, för att man ska kunna mäta en eventuell förändring mot ett mer demokratiskt samhälle. Situationen den senaste tiden pekar på att utvecklingen går i fel riktning och de diplomatiska sanktionerna bör kanske återtas, avslutar Holger Gustafsson.