tisdag, oktober 13, 2009

Hela E20 måste bli motorväg mellan Stockholm och Göteborg

–Nu måste regeringen kräva en radikal omprioritering av Vägverkets utbyggnadsplan för E20 hela sträckan mellan Stockholm – Göteborg, vilket särskilt berör Skaraborg. E20 är klassad av EU som TEN- väg ( Trans-European Network ), ett huvudstråk för europeiska transporter som ska prioriteras för gemensam nytta. Den förestående lågkonjunkturen är rätt tillfälle att nu börja bygga i Skaraborg. Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Skaraborg som återigen lagt en motion i ärendet till riksdagen, nu också tillsammans med riksdagsledamöter i Alliansen.

–Det är inte acceptabelt att Alliansregeringen ärver de tidigare socialdemokratiska regeringarnas ovilja och senfärdighet när det gäller utbyggnaden av E20. Inte heller har den socialdemokratiskt ledda regionen Västa Götaland och Göteborgs stad gett tillräckligt politiskt stöd för att få E20 prioriterad. Istället har de dragit pengar till E6 och utbyggnad inom Göteborg och mot Borås. Endast Sverige och Rumänien är de länder inom EU som inte håller motorväg mellan landets huvudstad och den näst största staden i landet, fortsätter Holger Gustafsson.

–Vi har näringslivet, arbetstillfällena, trafiksäkerheten och klimatet på vår sida som talar för en omedelbar utbyggnad. Vi förväntar oss nu ett kraftfullt agerande från infrastrukturministern och Alliansregeringen i denna för Skaraborg så viktiga fråga, avslutar Holger Gustafsson.