tisdag, oktober 13, 2009

Holger Gustafsson till Alliansens arbetsgrupp för utrikes- och försvarspolitik

- Det ska bli otroligt intressant och engagerande att få vara med och utforma Allians för Sveriges utrikes- och försvarspolitik inför en ny regeringsperiod 2010-2014. Det säger kristdemokraten och riksdagsledamoten Holger Gustafsson från Skaraborg som idag har utsetts att ingå i en av Allians för Sveriges reformgrupper inför valet 2010.

- Vid partiledaröverläggningarna i Varberg i oktober 2008 enades Allians för Sverige om att inleda fördjupningen av Alliansen med sikte på valet 2010 och nästa mandatperiod. Ett besked som då gavs var att Allians för Sverige i valrörelsen 2010 ska möta väljarna med ett valmanifest som är lika tydligt som i förra valet. Som ett led i detta tillsattes en arbetsgrupp för att utarbeta grunderna och ett konkret reformprogram för den ekonomiska politiken för nästa mandatperiod. För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda politiken med sikte på mandatperioden 2010-2014 tillsätts nu tio reformarbetsgrupper.

- Utrikespolitik och internationella problem kommer allt närmare och påverkar vårt vardagsliv i allt högre utsträckning. Vi genomgår just nu en internationell finanskris med en efterföljande internationell lågkonjunktur med bekymmersam arbetslöshet beroende på minskad svensk handel. Det är min förhoppning att min personliga erfarenhet av både nationellt och internationellt arbete ska komma alla medborgare till del, avslutar Holger Gustafsson.Information om arbetsgrupperna: http://www.alliansforsverige.se/allians-for-sverige-tillsatter-tio-reformarbetsgrupper/

Alliansarbetsgrupp för utrikes- och försvarspolitik
Arbetsgruppen ska med utgångspunkt i det som uppnåtts inom utrikes- och försvarspolitikens område utarbeta ett underlag för alliansens fortsatta politik inom området. Arbetsgruppens förslag ska präglas av långsiktighet i fråga om Sveriges intressen och värderingar, samt vårt lands roll i närområdet, den Europeiska unionen och globalt. Bland de områden som ska avhandlas återfinns Östersjön och det östra grannskapet, Sverige i Europeiska unionen, Sveriges globala roll, försvarspolitiken, utvecklingspolitiken och handelspolitiken.
Arbetsgruppen leds av: Sten Tolgfors (M)
Övriga ledamöter:
Kerstin Lundgren (C)
Birgitta Ohlsson (FP)
Holger Gustafsson (KD)

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Grattis!

Vad är din ståndpunkt i GLC/NOC-frågan?

/Starvid

5:19 em  

Skicka en kommentar

<< Home