måndag, december 21, 2009

FN:s beslutskapacitet måste reformeras

- Världens beslutsfattare har varit samlade i FN:s regi i Köpenhamn med målsättningen att fatta det mest nödvändiga framtidsbeslut som vi någonsin stått inför, om reducerade koldioxidutsläpp i atomsfären. Ett enormt arbete har gjort av FN:s medlemsländer, inte minst av EU:s ledare, och förväntningarna har varit enorma. Detta till trots har FN:s medlemsländer inte förmått att fatta beslut om bindande avtal om utsläppsreduktioner. Oförmågan att fatta beslut om gemensamma globala behov visar att FN:s beslutskapacitet måste reformeras.

Det säger Holger Gustafsson (KD), utrikes- och europapolitisk talesperson för Kristdemokraterna.


- Efter månader av förberedelser och veckor av förhandlingar är besvikelsen stor över ett bristfälligt resultat. Alla vet och förstår vad som måste göras och naturen, klimatet och miljö är i skriande behov av åtgärder. I denna situation blir det till sist kortsiktig finansiering och ekonomiska konkurrensnackdelar mellan USA och Kina som fäller avgörandet. Det land som gör relativt större ekonomiska åtaganden än det andra, drar på sig kostnadsstegringar på sina exportprodukter och minskar därmed sin export och äventyrar sin ekonomiska tillväxt och ökande standard. Att detta är problematiskt för sittande regeringar är förståeligt men kan inte få stå i vägen för livsviktiga beslut. Då FN inte fungerar som beslutsinstitution då stora medlemsländer konfronterar är det både dags att reformera FN och att finna nya vägar till ekonomiska och politiska lösningar.

- En mera marknadsmässig lösning är att världens kunder bestämmer sig för att endast köpa produkter från de exportörer som gjort, och öppet redovisat, sin hemläxa i form av utsläppsminskningar av koldioxid och annan miljöfarlig verksamhet samt deltagit i det finansiella stödet till de mest utsatta utvecklingsländerna. En sådan marknadstrend skulle kunna stödjas av allmänhet och många frivilligorganisationer och därmed bli mycket mer effektiv än att genomföra sanktioner som ofta leder till konfrontation och konflikter, säger Holger Gustafsson i en kommentar till hur vi kan hantera FN:s bristande beslutskapacitet som måste reformeras på sikt.