torsdag, december 17, 2009

På plats i Köpenhamn

- Det finns anledning till optimism i Köpenhamn. Världens ledare kan påbörja ett arbete för att rädda vår planet till kommande generationer.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot och talesperson i utrikesfrågor, som nu är på plats i Köpenhamn.

- Det faktum att 16 av de mäktigaste världsledarna, däribland USA:s president och Kinas premiärminister, kommer till Köpenhamn ger anledning till optimism. Jag hoppas på ett maximalt politiskt bindande avtal. Köpenhamnsmötet är starten på ett arbete för att rädda vår planet för kommande generationer, förklarar Holger Gustafsson.

Holger Gustafsson deltar i mötet som representant för International Interparlamentary Union, IPU. I egenskap av talesperson i europapolitiska frågor företräder han de svenska Kristdemokraterna i IPU.

Hans främsta uppgift är att följa förhandlingarna och återrapportera till partiet.