onsdag, november 11, 2009

Kommunismens tid är över

Det är nu 20 år sedan Berlinmuren föll. Murens fall innebar början till frihet för hela den europeiska kontinenten. Gradvis befriade sig östeuropéerna och de gamla diktaturerna övergick till nya demokratier. Det fanns många skäl till varför kommunismen bröt samman. Det handlade om både politiska och materiella faktorer. De planekonomiska systemen upphörde helt enkelt att fungera. Men det handlade också om att immateriella faktorer som hälso- och sjukvård och skolväsendet slutade att fungera. Det andliga och kulturella livet hade diktaturen begränsat till nästintill obefintligt. Kommunismen kunde inte svara mot människornas längtan och behov. De öar av frihet som funnits under diktaturåren hade enskilda människor i samverkan med andra stått för. Utan enskilda gruppers känsla för ansvar och deras inre övertygelse om att de måste agera hade kommunismens sammanbrott inte inträffat och Östeuropas befrielse inte ägt rum.

Kommunismens grundläggande brister måste bekämpas. Kommunismen innebar år präglade av total brist på mänskliga rättigheter, demokrati och öppenhet. Människor förföljdes, fängslades och avrättades för att man kritiserat regimen. Även de som ville ha en religiös tro, uttrycka en åsikt, mötas och diskutera samhällsfrågor straffades.

Demokrati och mänskliga rättigheter måste ständigt diskuteras och hållas levande. Insikten om de mänskliga rättigheternas grundläggande betydelse måste ständigt betonas. Ett så kallat ”demokratiskt genombrott” garanterar inte att den fortsatta utvecklingen blir demokratisk. Vi måste inse att det som hände under 1900-talet också i vår egen världsdel med kommunistiskt, fascistiskt och nazistiskt förtryck inte bara kan läggas till handlingarna: såren och spåren från dessa MR-kränkande ideologier finns kvar även i vår tid, även i vår del av världen.

Otroligt många människor förlorade sitt liv under kommunismen i Sovjetunionen. Många kallar sig än idag med stolthet kommunister; Hur är det möjligt frågar vi oss? Kravet på bättre upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten är befogat. Romantiseringen av kommunismen måste bemötas med fakta. Forum för levande historia har nu under hösten en utställning om kommunismens fasor i Kambodja och Pol Pot. Vi hoppas på fler utställningar av detta slag i framtiden. Mycket har hänt sedan muren föll, men alla har inte lärt sig av historien.

Befrielsen är en kamp under många år för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet.
Den kampen måste fortsätta att föras i andra länder där de mänskliga rättigheterna inte respekteras.


Holger Gustafsson, Skaraborg, Riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i utrikesutskottet och EU-nämnden

Rosita Rungegrund, Bohuslän, Riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i utrikesutskottet

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Är du medveten om att din kollega Berlusconi idag 2009 regerar ihop med fascisterna eller väljer du att avsiktligt bortse från det?
Berlinmurens fall jublar du också över samtidigt som andra av dina kollegor bygger nya murar 2009. Du vet väl vad Israel håller på med? Varför kritiserar du inte detta lika mycket som du jublar över den andra murens fall?

8:45 em  

Skicka en kommentar

<< Home