onsdag, november 11, 2009

Familjestyrning - nej tack

Socialdemokratisk kongress
Socialdemokraterna har nyss varit på kongress och smidit planer för sin familjepolitik. En familjepolitik som kan sammanfattas med orden styra och ställa. På kongressen har man beslutat om en extra pappamånad. Det kan tyckas generöst, men för Socialdemokraterna är det verkliga motivet att kunna styra familjerna genom att tredela föräldraförsäkringen, bortom familjernas egen kontroll. Man anser sig veta bättre än familjerna själva. För oss kristdemokrater är det självklart att familjen, oavsett hur den ser ut, förtjänar respekt och ska ha frihet att göra sina egna val. Vi tror att familjer vet bäst vad som passar dem, utifrån den egna vardagen och verkligheten.

Kristdemokraternas vårdnadsbidrag
Vårdnadsbidraget är en ersättning för ett viktigt arbete, omsorgen om våra barn. Från socialister ifrågasätts om barnens föräldrar kan utföra det arbetet? För oss kristdemokrater är svaret på den frågan självklar, vi tror på föräldrarna, till skillnad från Socialdemokraterna. Genom vårdnadsbidraget har nu de föräldrar, som så önskar, möjlighet att under småbarnsåren välja mer tid med sina barn. Vi motsätter oss Socialdemokraternas syn, vars utgångspunkt är att politiker vet bäst, att politiker ska bestämma.

Nu när vårdnadsbidraget etableras i allt fler kommuner växer oron inom socialdemokratin. Det tycks som om oron över att kommunernas planeringsramar för förskoleplatser är viktigare än det faktum att familjernas egenmakt stärks. Så blir det när frågor som rör organisation och system står över den enskildes behov. Kristdemokraterna arbetar för att underlätta för föräldrar att få ihop den verkliga vardagen under de viktiga småbarnsåren. Genom att ett vårdnadsbidrag kostar ca en tredjedel av vad en barnomsorgsplats kostar frigörs dessutom medel till att stärka kvalitén i befintlig barnomsorg. Utifrån att barn är olika och har olika behov, är det en självklarhet att föräldrar ska ges förutsättningar att välja. Detta kommer vi kristdemokrater fortsätta arbeta för.

Jämställdhetsbonus
Att båda föräldrarna ska vara hemma med sina barn ska uppmuntras. Därför införde Alliansregeringen en ”jämställdhetsbonus” i föräldraförsäkringen. Med en socialdemokratisk tvingande tredelning av föräldraförsäkringen skulle klassisk socialdemokrati återigen införas, vilket innebär att styra över människors vardag. Socialdemokraternas förslag är att föräldraförsäkringen tvångsdelas i tre delar, en för mamman, en för pappan och en gemensamt. Frihet att själv bestämma över sin föräldraledighet begränsas till en tredjedel av hela föräldraledigheten. Någon gång måste det vara nog med hur mycket politiken ska styra över människors vardag. Svenska folket har tydligt talat om att de inte vill dela på föräldraförsäkringen. När ska Socialdemokraterna förstå det?

Hägglunds debatt
Göran Hägglund har under året inlett en diskussion om politikens gränser och var verklighetens folk har sina fronter. Alltför mycket i folks liv är redan styrt av politikers agenda. Den fria familjen ska kunna forma sin tid med barnen, utifrån sina behov och förutsättningar. Kristdemokraterna menar att familjen är en av de små gemenskaper som utgör samhällets kärna. Samhället ska inte styra familjen, samhället ska stödja den.