tisdag, december 01, 2009

Kriget mot aids går att vinna

Publicerad i Dagen 1 december 2009

Idag, den 1 december, är det den internationella aidsdagen. En dag som uppmärksammar en av de största utmaningar vi står inför. Målet om en aidsfri generation kommer att förbli en dröm om inte världens politiska ledare agerar av all kraft. Millenniemålen säger att spridningen av hiv och aids, malaria och tuberkulos ska ha stoppats helt till 2015. Målet att stoppa hiv-epidemin är det enda målet där utvecklingen går åt fel håll.

De som drabbas hårdast av hiv och aids är kvinnor och barn. Barn tvingas växa upp utan föräldrar. Bristen på jämställdhet gör att kvinnor både löper större risk att få hiv/aids samt får mindre tillgång till behandling. På sina håll kan inte en kvinna säga nej till sex eller kräva kondom.

Hiv och aids stärker sitt dödliga grepp om världen. Aids är i dag i allra högsta grad en barnfråga. Hittills har tiotals miljoner barn berövats sin barndom och sina grundläggande rättigheter på grund av aids. Varje år smittas hundratusentals barn av hiv, ännu fler förlorar sina föräldrar i aids och ytterligare fler drabbas hårt när syskon, lärare, sjukvårdspersonal och lantbrukare dör i aids. Mindre än fem procent av de hiv-positiva barnen som behöver bromsmediciner har tillgång till dem.

Afrika är extra utsatt. Nära 90 procent av alla nya infektioner bland barn uppstår i Afrika söder om Sahara, men de ökar även på andra håll i världen, särskilt i Asien. Unaids rapporterar att 33 miljoner människor lever med hiv. Av dessa bor 22 miljoner i Afrika söder om Sahara. Hissnande siffror när vi stannar upp och tänker att en siffra i statistiken är en människa.

Men allt är inte nattsvart. I många länder ökar kondomanvändningen bland unga och andelen som haft sex före 15 års ålder har minskat. Det finns tyvärr ensidiga övertygelser från olika sidor som förhindrar ett gynnsamt arbete mot hiv. Att det finns tillgång till kondomer är oerhört viktigt. Men självklart spelar också det sexuella beteendet roll.

På parlamentariker runt hela vår jord vilar ett stort ansvar för att förändra situationen och få världens ledare att inse allvaret att det pågår en aidskatastrof som slår hårdast mot barnen, som dessutom är ländernas framtid.

Finns det politisk vilja, så finns det pengar och möjligheter att förändra. En förutsättning för att kunna göra skillnad är att sprida fakta om sjukdomen och dess utbredning i alla länder. Där anser vi att Sveriges utvecklingsbistånd är en viktig del.

Tabun måste brytas, jämställdhet måste främjas och fattigdom bekämpas. Det vi gör måste vara målinriktat och bygger på att parlamentariker världen över tar sitt enskilda och gemensamma ansvar. Först då kan vi nå de resultat som krävs för att uppnå en aidsfri generation.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) och utrikespolitisk talesperson Rosita Runegrund, riksdagsledamot (KD) och bistånds-politisk talesperson