onsdag, november 04, 2009

Deltar på seminarium om EU och Västsahara

När pengar går före mänskliga rättigheter - EU och Västsahara

17 november kl. 18.00 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
 
Västsahara är Afrikas sista koloni. FN har slagit fast att västsaharierna har rätt till självbestämmande. Sedan 1991 råder vapenvila och västsaharierna har med fredliga medel kämpat för denna rätt i förhållande till ockupationsmakten Marocko. Marocko svarar med repression och övergrepp. Västsahariska människorättsförsvarare hindras från att organisera sig och uttrycka sig fritt, många har fängslats utan rätt till en rättvis prövning och det finns många rapporter om tortyr och sexuella övergrepp. Samtidigt bedriver EU omfattande handel med Marocko, som har förlänats status som särskilt gynnad handelspartner.

Hur går detta ihop med EU:s strävan att upprätthålla mänskliga rättigheter och i synnerhet den klausul om mänskliga rättigheter som finns i handelsavtalet med Marocko?
Välkommen till ett seminarium på ABF-huset den 17 november kl. 18.00. Politiker från samtliga riksdagspartier kommer att närvara vid seminariet, liksom en panel av experter.
Närmare information om paneldeltagare kommer att lämnas i början av november.

Seminariet arrangeras av Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen (ICJ-S) i samarbete med Kristna Fredsrörelsen.