måndag, januari 11, 2010

Utförsäkring en demoniserad fiendebild

Politikens värld
Ett faktum i politikens värld upphör aldrig att förbrylla – behovet av att demonisera sina motståndare. Kanske är fenomenet allmänmänskligt. Man tycks behöva tydliga motståndare för att veta var man själv står och en fientlig omgivning för att känna sig säker i den egna gruppen. Är inte motståndarna fientliga nog tar många sin tillflykt till en demoniserad fiendebild. Inför denna väger fakta allt för lätt. De rödgrönas högerspöke är ett tydligt exempel på demonisering. Unga moderaters förtjusning i glåpordet DDR-Sverige för folkhemmet är ett annat.

Förtjänar kritik
Det socialdemokratiska regelverket för sjuka och arbetslösa har förtjänat stor kritik men det har aldrig erkänts av dess konstruktörer. Nu däremot stundar vargatider. Alliansregeringen är inget mindre än en katastrof för de sjuka, skriver de rödgröna i snart varje artikel/insändare.
Vid årsskiftet blir personer efter hand utförsäkrade från sjukförsäkringen. Några har då varit sjukskrivna i 2,5 år. De rödgröna tecknar en mardrömsbild av stundande arbetsprövning och omprövning av rätten till sjukersättning.

Svårt sjuka ska inte tvingas söka arbete
De utförsäkrade får sin arbetsförmåga prövad. De som kan arbeta ska ges möjlighet att återgå i arbete eller söka arbete med de ekonomiska villkor som gäller för arbetslösa. De som inte kan arbeta får antingen fortsatt sjukpenning, om de är akut allvarligt sjuka, eller sjukersättning, om de är varaktigt oförmögna att arbeta. Alliansregeringen anser inte att svårt sjuka ska tvingas söka arbete. Detta är en självklarhet och behövs en eller fler lagändringar så gör regeringen sådana. Nya lagar leder till tolkningstvister och de ska rättas till.

Personlig handlingsplan
Några kommer ändå att falla mellan stolarna. De är för sjuka för att arbeta och för friska för sjukförsäkringen. De erbjuds en tre månaders introduktion med personlig handlingsplan och aktivitetsersättning i Arbetsförmedlingens regi. Därefter går det att få en ny period med sjukpenning för dem som varken kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden eller i något av Arbetsförmedlingens program. Det som på socialdemokratins tid benämndes Ams-åtgärder.

Människovänligare?
Socialbidrag kan bara komma ifråga för dem som tackar nej till introduktionsprogrammet eller har mycket låg ersättning i a-kassesystemet. De som lämnat a-kassan erbjuds att återinträda med tre månaders kvalificeringstid i stället för som tidigare ett år. Är detta en katastrof? Knappast. Några kommer säkert att uppleva arbetsprövningen som kränkande. Ibland med rätta. Men ställ det mot bättre möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Den socialdemokratiska lösningen, att systematiskt förtidspensionera långtidssjuka, var möjligen politiskt lättare, men knappast människovänligare.

Publicerad i Mariestads-tidning 5/1, NLT 7/1, SLA 5/1 -09.