torsdag, januari 14, 2010

Vägval för Ukraina och Östeuropa

Artikel tillsammans med Lennart Sacrédeus i Dagen idag.

Det ligger i hela Europas intresse att valet till Ukrainas högsta politiska ämbete sker under demokratiska och korrekta former, fritt från fusk. Europarådet uttalade att man inte är positiv till möjligheterna att hålla rättvisa val i Ukraina på grund av en utbredd korruption och mediers beroendeställning gentemot olika kandidater.

Läs hela artikeln här.