torsdag, mars 25, 2010

Holger Gustafsson (KD) till Bangkok för att diskutera biståndspolitik

- Jag ser fram emot tillfället att få diskutera och påverka. Jag kommer att arbeta i en kommitté om parlamentarikers roll i utvecklingen av SYD-SYD samarbete och triangulärt samarbete med inriktning att påskynda genomförandet av Milleniummålen. Vikten av detta kan inte nog betonas, säger Holger Gustafsson, utrikespolitisk talesperson (KD).

Interparlamentariska unionen, IPU, samlas i Bangkok den 27 mars 1 april. På dagordningen står frågor om demokrati och god samhällsstyrning, organiserad brottslighet, bistånd och ungdomars deltagande i den demokratiska processen.

I den svenska riksdagsdelegationen, som leds av andra vice talman Birgitta Sellén (c), ingår även Inger René (m), Krister Örnfjäder (s), Birgitta Eriksson (s), Ulf Nilsson (fp), Kent Härstedt (s) och Ulrika Karlsson (m).

IPU, som bildades år 1889, har i dag 153 nationella parlament som medlemmar. IPU arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och global utveckling. Sedan 2002 har IPU observatörsstatus i FN.