fredag, april 09, 2010

En tredje skattesäkning för pensionärerna

Sverige har klarat den ekonomiska krisen relativt väl. Men det finns grupper som drabbats hårdare än andra. En sådan grupp är pensionärerna. Till följd av ”bromsen” i ålderspensionssystemet som slår till på grund av finanskrisen minskar pensionerna i år och nästa år.


Kristdemokraterna
Vi har prioriterat pensionärernas ekonomi i budgetförhandlingarna. Två gånger har vi redan genomfört skattesänkningar. Nu tar vi ett tredje steg och sänker skatten med ytterligare fem miljarder kronor, genom ett höjt grundavdrag som kommer alla pensionärer till del. Ändringen gäller från 1 januari 2011. Totalt har då skatten för pensionärer sänkts med 10,5 miljarder kronor.

Med dessa tre steg sänks skatten för en ensamstående pensionär med full garantipension, född 1937 eller tidigare, med cirka 4500- 5400 kronor per år, beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär med 150 000 kronor i årsinkomst blir skattelättnaden cirka 4900-5800 kronor per år.

Fler i arbete höjer pensionen

Den viktigaste grunden för att förbättra morgondagens pensioner är dock att fler människor arbetar. Pensionerna utvecklas ju i förhållande till hur genomsnittsinkomsten i vårt land utvecklas. Därför är fortsatt den allra viktigaste uppgiften för politiken att underlätta för företag att starta och att utvecklas. Samt att se till att den gemensamt bekostade välfärden håller god kvalitet också under sämre tider.

Det lönar sig
Kristdemokraterna vill att Sverige håller samman. Att ingen hålls tillbaka och att ingen lämnas efter. Därför har det varit viktigt för oss att åstadkomma skattesänkningar för pensionärer, särskilt för dem med lägst pension. Historiska steg har tagits – tre gånger har alliansregeringen nu sänkt skatten. Det har aldrig hänt tidigare sedan det nya pensionssystemet kom på plats. Och låt oss redan nu berätta att Kristdemokraterna vill ta ytterligare steg under nästa mandatperiod. Arbetet för lägre skatt har lönat sig. Jag anser att målet ska vara att skattenivån ska vara lika för pensionärer och löntagare. För detta arbete önskar jag få mandat av väljarna i Skaraborg vid höstens riksdagsval.

publicerad i Skaraborgsbygden 9/4