torsdag, mars 02, 2006

Barndagar ger familjen ökad valfrihet

Det måste bli ett slut på det förmynderi som kännetecknar svensk familjepolitik. Barnen behöver sina föräldrar och vi kommer tvingas betala ett högt pris om vi inte inser detta.

Kristdemokraternas förslag om "barndagar" är ett sätt att skapa möjlighet för föräldrar att ägna mer tid åt sina barn. Barndagar kan enklast beskrivas som ett flexibelt vårdnadsbidrag. För varje barn som fyllt ett år får familjen 300 barndagar. Varje barndag är värd 200 kronor men de ska kunna tas ut väldigt flexibelt. Föräldrarna kan då själva välja om de vill vara hemma längre med låg ersättning eller en kortare tid med hög ersättning. Enligt vårt förslag skall föräldrarna erbjudas kommunala vårdnadsbidrag efter det att barndagarna är slut.